Sortna lista BiH

<< nazad

Vaccinium vitis-idea L.(evropska)

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 KORALLE 2010 514 Ne