Sortna lista BiH

<< nazad

Vaccinium vitis-idaea-Brusnica,Cranberry (Vaccinium macrocarpon -američka)

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BALSGARD 2010 Ne
2 HOWES 2010 Ne
3 MC FARLIN 2010 Ne
4 PILIGRIM 2010 697 Ne s
5 RED PEARL 2010 Ne
6 RED STAR 2010 921 Ne s