Sortna lista BiH

<< nazad

Polivalentne podloge za koštičavo voće-Stocks for kernelled fruits

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ISTHARA 2010 Ne o
2 JASPI 2010 Ne o
3 MRS 2/5 (P. myrobalana) 2011 Ne
4 MYROBALANA 29C (P. myrobalana) 2011 Ne
5 MYROBALANA B (P. myrobalana) 2011 Ne
6 P-HL A (P. avium x P. cerasus) 2011 Ne
7 P-HL C (P. avium x P. cerasus) 2011 Ne
8 PENTA 2010 Ne o
9 SIRIO 2010 Ne o
10 SORBUS DOMESTICA L. 2010 Ne o gp
11 TETRA 2010 Ne o
12 VICTOR 2010 Ne o