Sortna lista BiH

<< nazad

Sorbus domestica/aucuparia L.-Oskoruša ,Mountain ash

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BURKA 2010 Ne
2 DOMAĆA OSKORUŠA-ODREĐENA SELEKCIJA 2010 Ne o
3 ISHARA, podloga 2010 Ne
4 JASPI, podloga 2010 Ne
5 SORBUS AUCUPARIA L., podloga 2010 Ne o