Sortna lista BiH

<< nazad

Sambucus nigra L.-Bazga /Zova,Elder

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 DOMAĆA ZOVA BAZGA-ODREĐENA SELEKCIJA 00.00.2010 Ne o
2 HASCHBERG 00.00.2010 Ne o
3 SAMBUCUS NIGRA L.,ZOVA, BAZGA, podloga 00.00.2010 Ne o gp,vp