Sortna lista BiH

<< nazad

Rubus occidentalis L.-Malina crna,Black raspberry

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BLACK HAWK 2010 Ne
2 BRISTOL 2010 Ne o
3 CUMBERLAND 2010 Ne o