Sortna lista BiH

<< nazad

Rosa damascena Mill.,RosaL.-Ružin šipak,šipurak,divlja ruža,Rose

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DOMAĆI ŠIPURAK-ODREĐENA SELEKCIJA 2010 Ne o
2 ROSA CANINA L., podloga 2010 Ne o gp,vp
3 ROSA MULTIFLORA THOMB., podloga 2010 Ne o gp,vp
4 RUŽA, podloga 2010 Ne o gp