Sortna lista BiH

<< nazad

Punica granatum L.-Nar,Šipak,Pomegranate

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BARSKI 2010 Ne
2 BEJNARI 2010 Ne o
3 CIPARSKI 2010 Ne o
4 CRNI ZUB=KARADIŠ 2010 Ne o
5 DIVIDIŠ 2010 Ne o
6 DUBROVAČKI KASNI 2010 Ne o
7 DUBROVAČKI RANI 2010 Ne o
8 GLAVAŠ 2010 Ne o
9 IZRAEL 2010 Ne
10 KIPARSKI 2010 Ne o
11 KONJSKI ZUBI 2010 Ne o
12 MEDUN 2010 Ne o
13 MOJDEŠKI KRUPNOZRNI 2010 Ne o
14 MOJDEŠKI SITNOZRNI 2010 Ne o
15 ŠERBETAŠ 2010 Ne o
16 ŠIPAK CRNOG ZRNA 2010 Ne o
17 ŠIPAK/NAR, podloga 2010 Ne o gp,vp
18 SLADUN=SLADUNAC,CRVENI SLADUN,HERCEGOVAČKI SLADUN 2010 Ne o
19 SLATKI BARSKI 2010 Ne o
20 SLATKI CRVENI 2010 Ne o
21 SLATKI SITNOZRNI=MOJDEŠKI,SITNOZRNI 2010 Ne o
22 SLATKI TANKOKORAC 2010 Ne o
23 VALANDOVSKI SLATKI 2010 Ne o
24 ZAMORSKI 2010 Ne o