Sortna lista BiH

<< nazad

Prunus salicina Lindl.-Šljiva japanska-Japanese plum

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ANGELANO 2010 Ne
2 AUTUMN GIANT 2010 Ne
3 BELLA DI BARBIANO 2010 Ne
4 BLACK AMBER 2010 Ne
5 BLACK BEAUTY 2010 Ne
6 BLACK DIAMOND 2010 Ne
7 BLACK GOLD 2010 Ne
8 BLACK STAR 2010 Ne
9 DESERTNAJA 2010 Ne o
10 FORTUNE 2010 Ne
11 FRIAR 2010 Ne
12 FRONTIER 2010 Ne o
13 MIDNIGHT SUN 2010 Ne
14 OBILNAJA 2010 Ne
15 OCTOBER SUN 2010 Ne
16 OZARK PREMIER 2010 Ne o
17 PRUNUS CERASIFERA EHR.,DŽANARIKA,MYROBALANA, podloga 2010 Ne o gp
18 PRUNUS PERSICA L.,sjemenjak vinogradarske bresve, podloga 2010 Ne o
19 RED BEAUTY 2010 Ne o
20 REDHEART 2010 Ne o
21 ROYAL DIAMOND 2010 Ne
22 SANTA ROSA 2010 Ne o
23 SATSUMA 2010 Ne
24 SHIRO 2010 Ne
25 STARKING DELICIOUS 2010 Ne o