Sortna lista BiH

<< nazad

Prunus persica (L.)Batsch.var.nectarine Ait.-Breskva-Nektarina (golica),Peach

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 AMBRA 2010 Ne
2 AMIGA 2010 Ne
3 ANDERSON 2010 Ne
4 ARMKING 2010 Ne
5 AURELIO GRAND 2010 Ne
6 BIG BANG 2006 2010 Ne
7 BIG TOP 2010 Ne
8 CALDESI 2000 (SUPERQUEEN) 2010 Ne
9 CALDESI 2010 2010 Ne
10 CALDESI 2020 (SEPTEMBERQUEEN) 2010 Ne
11 CRIMSONGOLD 2010 Ne o
12 EARLY STAR 2010 Ne
13 EARLY SUNGRAND 2010 Ne o
14 FAIRLANE 2010 Ne
15 FANTASIA 2010 Ne o
16 FIREBRITE 2010 Ne
17 FLAVORTOP 2010 Ne o
18 FRANCESCA 2010 Ne
19 GUERIERA 2010 Ne
20 GUGLIELMINA 2010 Ne
21 HARMONIE 2010 Ne
22 INDEPENDENCE 2010 Ne
23 MARIA AURELIA 2010 Ne o
24 MARIA CAMILLA 2010 Ne
25 MARIA CARLA 2010 Ne
26 MARIA LAURA 2010 Ne
27 MARIA LUCIA 2010 Ne
28 MARISOL 2010 Ne
29 MAX 2010 Ne
30 MAX 7 2010 Ne
31 MAY FIRE 2010 Ne
32 MAY GRAND 2010 Ne
33 MAY RED 2010 Ne
34 MAY STAR 2010 Ne
35 MAYBELLE 2010 Ne
36 N.J.56 2010 Ne
37 NECTARED 2 2010 Ne
38 NECTARED 4 2010 Ne
39 NECTAROSS 2010 Ne o
40 NEW JESEY 58 2010 Ne
41 ORION 2010 Ne
42 PERFECT DELIGHT 2010 Ne
43 RED JUNE 2010 Ne
44 REGINA DI LONDA 2010 Ne o
45 SILVER GIANT 2010 Ne
46 SILVER KING 2010 Ne
47 SILVER LODE 2010 Ne
48 SILVER QUEEN 2010 Ne o
49 SNOW QUEEN 2011 Ne
50 SPRING RED 2010 Ne o
51 STARK REDGOLD 2010 Ne
52 STARK SUNGLO 2010 Ne o
53 SUMMER BEAUTY 2010 Ne o
54 SUMMER GRAND 2010 Ne
55 SUNG RAND 2010 Ne
56 SWEET LADY 2010 Ne
57 SWEET RED 2010 Ne
58 VENUS 2010 Ne o
59 WEINBERGER 2010 Ne
60 ZAITABO(BIG-TOP) 2010 922 Ne