Sortna lista BiH

<< nazad

Prunus domestica L.-Šljiva domaća,Plum

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ANNA SPÄTH=KASNA ANA 2010 Ne o
2 AVALON 2011 542 Ne
3 AŽENKA 707=PRUNE DAGEN,PRUNE DENTE 2010 Ne o
4 BELLE DE LOUVAIN=LEVENSKA 2010 Ne o
5 BLACK GLOW 2010 Ne
6 BLACK SUNRISE 2010 Ne
7 BLUEFREE 2010 Ne o
8 BORANKA 2010 Ne s
9 BOSANKA*** 2010 Ne d
10 BÜHLER FRÜHZWETSCHE=BILSKA RANA 2010 371 Ne o
11 BYSTRICKA,BESZTERCEI,BISTRICA 2010 Ne o
12 ČAČANSKA LJEPOTICA 2010 Ne o
13 ČAČANSKA NAJBOLJA 2010 Ne o
14 ČAČANSKA RANA 2010 Ne o
15 ČAČANSKA RODNA 2010 Ne o
16 ČAČANSKI ŠEĆER 2010 Ne o
17 CALIFORNIA BLUE=KALIFORNIJSKA PLAVA 2010 Ne o
18 CRNI TRN 2010 Ne o
19 DEBRECEN 2010 Ne o
20 DOBOJSKA RANA=OSJEČKA 2010 Ne o
21 EARLY BIG EGG 2010 Ne o
22 ELENA 2010 Ne
23 ERSINGER FRÜHZWETSCHE=ERSINGEROVA 2010 Ne o
24 EXCALIBUR 2011 542 Ne
25 FLORENZIA 2010 Ne o
26 GROF ALTHAN 2010 Ne o
27 GROSSA DI FELISIO 2010 Ne o
28 HAGANTA 2010 Ne
29 HALL 2010 Ne o
30 HANITA 2010 Ne
31 HANITA 12 2010 Ne
32 HANKA 2010 Ne
33 HERMAN 2010 Ne o
34 IMPERIAL 2010 Ne o
35 ITALIAN PRUNE=TALIJANKA 2010 Ne o
36 JEFFERSON 2010 Ne o
37 JELICA 2010 Ne o
38 JOJO 2010 Ne
39 JUBILEUM 2011 729 Ne
40 JULKA 2010 Ne o
41 KATINKA 2010 Ne
42 KIRKE`S PLUM 2010 Ne o
43 KOMORIČANKA 2010 Ne o
44 KORAJKA*** 2010 Ne o
45 KRIMSKAÓ 31 2010 Ne o
46 KRIMSKAÓ ŽOLTAÓ (KRIMSKA ŽUTA) 2010 Ne o
47 KRINA 2010 Ne
48 MALI ZELENI RINGLO 2010 Ne o
49 MILDORA 2010 371 Ne s
50 MORETTINI 355 2010 Ne o
51 MOTIČANKA 2010 371 Ne s
52 MYROBALANA 29 C, podloga 2010 Ne o
53 MYROBALANA B 2007, podloga 2010 Ne o
54 OBILËNAÓ 2010 Ne o
55 ONTARIO 2010 Ne o
56 OPAL 2011 724 Ne
57 OŠAVKA 2010 Ne o
58 PETROVKA 2010 Ne o
59 PITESTEAN 2010 Ne
60 PIXY,podloga 2010 Ne o
61 PLAVA RENKLODA 2010 Ne o
62 PLUMTASTIC (TOP 2000) 2010 Ne
63 POBEDA 2010 Ne o
64 POŽEGAČA=BISTRICA,BESZTERCEI, podloga 2010 Ne o gp,vp
65 POŽEGAČA=MAĐARKA,BISTRICA,DOMAĆA ČEPLJA,BESZTERCEI 2010 Ne o
66 POZNA PLAVA 2010 Ne s
67 PRESIDENT,PRASIDENT 2010 Ne o
68 PRUNUS CERASIFERA EHR.,DŽANARIKA,MYROBALANA, podloga 2010 Ne o gp
69 PRUNUS DOMESICA L.,BJELOŠLJIVA, podloga 2010 Ne o gp,vp
70 PRUNUS MARIANA,MARIJANKA GF 8-1, podloga 2010 Ne o
71 QUEEN VICTORIA=KRALJICA VIKTORIJA 2010 Ne o
72 RANKA 2010 Ne o
73 RED BEAUTY 2010 Ne
74 REINE CLAUDE=VELIKI ZELENI RINGLO=RÖLD RINGLO 2010 Ne o
75 REINECLAUDE D`ALTHAN=ALTANOVA RENKLODA=ZÖLD RINGLO 2010 Ne o
76 RHEINGOLD 2011 Ne
77 RUTH GERSTETTER 2010 Ne o
78 ST.JULIEN,JULIJANKA GF 655-2, podloga 2010 Ne o
79 STANLEY=STENLI TULEU GRAS 2010 Ne o
80 TIMOČANKA 2010 Ne
81 TOPEND 2010 Ne
82 TOPFIRST 2010 Ne
83 TOPFIVE 2010 Ne
84 TOPGIGANT PLUS 2010 Ne
85 TOPHIT 2010 Ne
86 TOPKING 2010 Ne
87 TOPPER 2010 Ne
88 TOPSTAR PLUS 2010 Ne
89 TOPTASTE 2010 Ne
90 TULEU GRAS 2010 Ne
91 VALERIJA 2010 371 Ne s
92 VALJEVKA 2010 Ne s
93 VALOR 2010 371 Ne s
94 WANGENHEIMS FRÜHZWETSCHE=VANGENHAJMSKA RANA 2010 371 Ne o
95 ZIMMERS FRÜHZWETSCHE=CIMEROVA RANA 2010 Ne o
96 ZLATKA 2010 924 Ne s
97 ŽOLTA RODNA 2010 Ne o