Sortna lista BiH

<< nazad

Prunus cerasus var.marasca Reichb.(sin.Cerasus marasca Reichb.)-Maraska/Višnja,Morello

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BRAČ-2 2010 Ne o
2 BRAČ-6 2010 Ne o
3 COLT, podloga 2010 Ne o
4 DOUBLE GORSEM KRIEK 2010 Ne
5 MF 12/1, podloga 2010 Ne o
6 PENDULA 2010 Ne o
7 POLJIČKA 2010 Ne o
8 PRUNUS AVIUML.,DIVLJA TREŠNJA=VRAPČARA-SJEMENJAK,podloga 2010 Ne o
9 PRUNUS MAHALEB L.,MAGRIVA-SJEMENJAK, podloga 2010 Ne o
10 RECTA(REKTA) 2010 Ne o
11 SOKOLUŠA 2010 Ne o
12 VISULJA 2010 Ne o