Sortna lista BiH

<< nazad

Olea europaea L.-Maslina-za proizvodnju ulja

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 BIJELICA 00.00.2010 Ne o
2 BUGA=BUŽA 00.00.2010 Ne o
3 CIPRESSINO 00.00.2010 Ne
4 CORATINA 00.00.2010 Ne o
5 ČRNICA (KARBONERA) 00.00.2010 Ne o
6 DIVLJA MASLINA, podloga 00.00.2010 Ne gp,vp
7 DROBNICA 00.00.2010 Ne o
8 FRANTOIO 00.00.2010 Ne o
9 ISTARSKA BELICA 00.00.2010 Ne o
10 KARBONACA 00.00.2010 Ne o
11 LASTOVSKA 00.00.2010 Ne o
12 LECCINO 00.00.2010 Ne o
13 LECCIONE 00.00.2010 Ne o
14 LECHIN 00.00.2010 Ne o
15 LEVANTINKA 00.00.2010 Ne o
16 MORAIOLO 00.00.2010 Ne o
17 MORAŽOLA 00.00.2010 Ne o
18 PENDOLINO 00.00.2010 Ne o
19 PITOMA MASLINA, podloga 00.00.2010 Ne gp,vp
20 PLOMINKA 00.00.2010 Ne o
21 PUNTOŽA (SINOMIMI:BUŽA PUNTOŽA,PUNTUŽA) 00.00.2010 Ne o
22 ROSCIOLA 00.00.2010 Ne o
23 ROŠINJOLA(ROSULJA,ROVINJEŠKA,RUŠINJOLA) 00.00.2010 Ne o
24 SIMJACA=SLIVNJAČA 00.00.2010 Ne o
25 ULJARICA 00.00.2010 Ne o
26 ŽIŽOLERA 00.00.2010 Ne o
27 ŽUTICA 00.00.2010 Ne o