Sortna lista BiH

<< nazad

Olea europaea L.-Maslina-za proizvodnju ulja

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BIJELICA 2010 Ne o
2 BUGA=BUŽA 2010 Ne o
3 CIPRESSINO 2010 Ne
4 CORATINA 2010 Ne o
5 ČRNICA (KARBONERA) 2010 Ne o
6 DIVLJA MASLINA, podloga 2010 Ne gp,vp
7 DROBNICA 2010 Ne o
8 FRANTOIO 2010 Ne o
9 ISTARSKA BELICA 2010 Ne o
10 KARBONACA 2010 Ne o
11 LASTOVSKA 2010 Ne o
12 LECCINO 2010 Ne o
13 LECCIONE 2010 Ne o
14 LECHIN 2010 Ne o
15 LEVANTINKA 2010 Ne o
16 MORAIOLO 2010 Ne o
17 MORAŽOLA 2010 Ne o
18 PENDOLINO 2010 Ne o
19 PITOMA MASLINA, podloga 2010 Ne gp,vp
20 PLOMINKA 2010 Ne o
21 PUNTOŽA (SINOMIMI:BUŽA PUNTOŽA,PUNTUŽA) 2010 Ne o
22 ROSCIOLA 2010 Ne o
23 ROŠINJOLA(ROSULJA,ROVINJEŠKA,RUŠINJOLA) 2010 Ne o
24 SIMJACA=SLIVNJAČA 2010 Ne o
25 ULJARICA 2010 Ne o
26 ŽIŽOLERA 2010 Ne o
27 ŽUTICA 2010 Ne o