Sortna lista BiH

<< nazad

Mespilus germanica L.-Mušmula,Medlar

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 AMERIČKA 00.00.2010 Ne o
2 CRATAEGUS OXYACANTA L.,GLOG, podloga 00.00.2010 Ne o gp
3 DOMAĆA MUŠMULA, podloga 00.00.2010 Ne
4 DUNJA MA, podloga 00.00.2010 Ne o
5 MESPILUS GERMANICA L.,DOMAĆA MUŠMULA, podloga 00.00.2010 Ne o
6 MONSTREUSSE D HOLLANDE=NIZOZEMSKA KRUPNA 00.00.2010 Ne o
7 P3.1., podloga 00.00.2010 Ne o gp
8 P3.2., podloga 00.00.2010 Ne o
9 PLOVDIVSKA 00.00.2010 Ne o
10 ROYALE=KRALJEVSKA 00.00.2010 Ne o