Sortna lista BiH

<< nazad

Mespilus germanica L.-Mušmula,Medlar

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 AMERIČKA 2010 Ne o
2 CRATAEGUS OXYACANTA L.,GLOG, podloga 2010 Ne o gp
3 DOMAĆA MUŠMULA, podloga 2010 Ne
4 DUNJA MA, podloga 2010 Ne o
5 MESPILUS GERMANICA L.,DOMAĆA MUŠMULA, podloga 2010 Ne o
6 MONSTREUSSE D HOLLANDE=NIZOZEMSKA KRUPNA 2010 Ne o
7 P3.1., podloga 2010 Ne o gp
8 P3.2., podloga 2010 Ne o 1
9 PLOVDIVSKA 2010 Ne o
10 ROYALE=KRALJEVSKA 2010 Ne o