Sortna lista BiH

<< nazad

Juglans regia L.-Orah domaći,Walnut

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ALAŠKI 2010 Ne
2 ALSOSENTIVANI 2005 2010 Ne
3 APOLO 2010 Ne
4 BAČKA 2010 Ne s
5 DOMAĆI MEHKIŠ 2010 Ne
6 DOMAĆI ORAH-DOMAĆI ORAH 2010 385 Ne
7 DRJANOVSKI 2010 Ne o
8 DŽINOVSKI 2010 Ne o
9 ELIT 2010 Ne
10 FRANQUETTE 2010 Ne o
11 GEISENHEIM 139 2010 Ne o
12 IBAR 2010 Ne o
13 IZVOR 10 2010 Ne
14 JUGLANS NIGRA L., podloga 2010 Ne gp
15 JUGLANS REGIA L., podloga 2010 Ne gp
16 JUPITER 2010 Ne o
17 KALARAŠKI KAZAIKU KIŠINEVSKI KOGILNICAU KORZEUCKI KOSTJUŽENSKI 2010 Ne
18 KASNI GROZDASTI (SELEKCIJA) 2010 Ne o
19 KASNI RODNI (SELEKCIJA) 2010 Ne o
20 LAKE 2010 Ne
21 MARS 2010 Ne
22 MAYETTE 2010 Ne o
23 MEDVEDJA (SELEKCIJA) 2010 Ne o
24 MILOTAI 10 2010 Ne
25 MIRE 2010 Ne s
26 NOVOSADSKI KASNI 2010 Ne
27 OVČAR (SELEKCIJA) 2010 385 Ne o
28 PARISIENNE=PARIŠKI 2010 Ne o
29 PLOVDIVSKI 2010 Ne o
30 POLIMSKI 2010 Ne o
31 RASNA(SELEKCIJA) 2010 Ne o
32 ŠAMPION 2010 385 Ne
33 SANJULIAN 2010 Ne
34 SATURN 2010 Ne
35 SEIFERDORFER 2010 Ne
36 ŠEJNOVO 2010 Ne s
37 SILISTRENSKI 2010 Ne
38 SKINOSKI 2010 Ne
39 SLAVONSKI 2010 Ne o
40 SLIVENSKI 2010 Ne
41 SORRENTO 2010 Ne
42 SREM 2010 Ne o
43 SULFRED 2010 Ne s
44 TIMOK 34 (SELEKCIJA) 2010 385 Ne
45 TIMOK 36 (SELEKCIJA) 2010 Ne o
46 TISA 2010 Ne o
47 TISAČEĆI 83 VUJAN (SELEKCIJA) 2010 Ne o