Sortna lista BiH

<< nazad

Cydonia oblonga Mill.-Dunja,Quince

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 BERECZ KEGO=BERECKLOVA, BERECZKI BIRS 00.00.2010 Ne o
2 CHAMPION 00.00.2010 Ne o
3 DUNJA MA, podloga 00.00.2010 Ne o
4 Dunja,podloga 00.00.2010 Ne o gp
5 Glog, podloga 00.00.2010 Ne o gp
6 LESKOVAČKA 00.00.2010 Ne
7 MORAVICA 00.00.2010 Ne s
8 Mušmula, podloga 00.00.2010 Ne o gp
9 PAZARDŽISKA 00.00.2010 Ne o
10 Provansalska dunja BA-29, podloga 00.00.2010 Ne o
11 TRIUMF 00.00.2010 371 Ne o
12 VRANJSKA=DUNJAC 00.00.2010 Ne o