Sortna lista BiH

<< nazad

Corylus maxima Mill-Džinovska lijeska

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 KARMANOVSKI (KARMANOVSKII,PRESIDENT) 2010 923 Ne s
2 KUBANJ 2010 923 Ne s
3 SOČI-1 2010 923 Ne s