Sortna lista BiH

<< nazad

Citrus sinensis (L.) Pers.-Naranča,Orange

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BELLANDONNA ORANGE=BELADONA 2010 Ne o
2 CHAMUTI 2010 Ne o
3 CITRUS AURANTIUM L.,GORKA NARANČA,podloga 2010 Ne o
4 CITRUS SINENSIS L.,SLATKA NARANČA, podloga 2010 Ne o
5 CRVENA NARANČA 2010 Ne o
6 DOMAĆA NARANČA 2010 Ne o
7 FROST VALENCIA SRA 11 2010 Ne o
8 FUKUMOTO 2010 Ne o
9 HAMLIN 2010 Ne o
10 KATARINKA 2010 Ne o
11 MACO 2010 Ne o
12 MORO ORANGE=MORO 2010 Ne o
13 PARENT NAVEL 2010 Ne o
14 PONCIRUS TRIFOLIATA L.RAF.,TROLISNA DIVLJA NARANČA, podloga 2010 Ne o
15 PORTUGAL ORANGE=PORTUGALSKA 2010 Ne o
16 SKAGSS BONANZA NAVEL 2010 Ne o
17 TAROCCO ORANGE=TAROKO 2010 Ne o
18 TROYER CITRANGE,CITRAŽ, podloga 2010 Ne o
19 VALENCIA 2010 Ne o
20 WASHINGTON NAVEL ORANGE=VAŠINGTON NEJVEL 2010 Ne o
21 ŽUTA NARANČA 2010 Ne o