Sortna lista BiH

<< nazad

Citrus sinensis (L.) Pers.-Naranča,Orange

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 BELLANDONNA ORANGE=BELADONA 00.00.2010 Ne o
2 CHAMUTI 00.00.2010 Ne o
3 CITRUS AURANTIUM L.,GORKA NARANČA,podloga 00.00.2010 Ne o
4 CITRUS SINENSIS L.,SLATKA NARANČA, podloga 00.00.2010 Ne o
5 CRVENA NARANČA 00.00.2010 Ne o
6 DOMAĆA NARANČA 00.00.2010 Ne o
7 FROST VALENCIA SRA 11 00.00.2010 Ne o
8 FUKUMOTO 00.00.2010 Ne o
9 HAMLIN 00.00.2010 Ne o
10 KATARINKA 00.00.2010 Ne o
11 MACO 00.00.2010 Ne o
12 MORO ORANGE=MORO 00.00.2010 Ne o
13 PARENT NAVEL 00.00.2010 Ne o
14 PONCIRUS TRIFOLIATA L.RAF.,TROLISNA DIVLJA NARANČA, podloga 00.00.2010 Ne o
15 PORTUGAL ORANGE=PORTUGALSKA 00.00.2010 Ne o
16 SKAGSS BONANZA NAVEL 00.00.2010 Ne o
17 TAROCCO ORANGE=TAROKO 00.00.2010 Ne o
18 TROYER CITRANGE,CITRAŽ, podloga 00.00.2010 Ne o
19 VALENCIA 00.00.2010 Ne o
20 WASHINGTON NAVEL ORANGE=VAŠINGTON NEJVEL 00.00.2010 Ne o
21 ŽUTA NARANČA 00.00.2010 Ne o