Sortna lista BiH

<< nazad

Citrus reticulata Blanco-Mandarina,mandarinka,Mandarine

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 AOSHIMA 00.00.2010 Ne o
2 CARVALHAIS MANDARIN SRA 23=KARVALHAL SRA 23 00.00.2010 Ne o
3 CARVALHAIS MANDARIN SRA 25=KARVALHAL SRA 25 00.00.2010 Ne o
4 CARVALHAIS MANDARIN SRA 3=KARVALHAL SRA 3 00.00.2010 Ne o
5 CHAHARA 00.00.2010 Ne
6 CITRUS AURANTIUM L.,GORKA NARANČA,podloga 00.00.2010 Ne o
7 CLEMENTINE MANDARIN SRA 63=KLEMENTINA SRA 63 00.00.2010 Ne o
8 CLEMENTINE MANDARIN SRA 64=KLEMENTINA SRA 64 00.00.2010 Ne o
9 FAIRCHILD SRA 30 00.00.2010 Ne
10 HAVANA 00.00.2010 Ne o
11 HONICAN 00.00.2010 Ne o
12 ICHIMARU 00.00.2010 Ne o
13 KOVANO WASE 00.00.2010 Ne o
14 KUNO 00.00.2010 Ne o
15 MIHO 00.00.2010 Ne o
16 OKITSU 00.00.2010 Ne o
17 OOTSU–4 00.00.2010 Ne o
18 OWARI SATSUMA MANDARIN SRA 145=SATSUMA OVARI SRA 145 00.00.2010 Ne o
19 OWARI SATSUMA MANDARIN SRA 14=SATSUMA OVARI SRA 14 00.00.2010 Ne o
20 OWARI SATSUMA MANDARIN SRA 5=SATSUMA OVARI SRA 5 00.00.2010 Ne o
21 PONCIRUS TRIFOLIATA L.RAF.,TROLISNA DIVLJA NARANČA, podloga 00.00.2010 Ne o
22 SATSUMA SAIGON SRA 12 00.00.2010 Ne o
23 SATSUMA SAIGON SRA 29 00.00.2010 Ne o
24 SATSUMA WASE SRA 109 00.00.2010 Ne o
25 SATSUMA WASE SRA 9 00.00.2010 Ne o
26 SETO 00.00.2010 Ne o
27 TROYER CITRANGE,CITRAŽ, podloga 00.00.2010 Ne o
28 UNSHIU KOVANO WASE 00.00.2010 Ne o
29 UNSHIU OWARI 00.00.2010 Ne o
30 UNSHIUNO=9 00.00.2010 Ne o
31 WAKYJAMA 00.00.2010 Ne o
32 ZORICA RANA 00.00.2010 Ne o