Sortna lista BiH

<< nazad

Citrus medica L.var.medica-Četrun,Citrus

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DOMAĆI ČETRUN-DOMAĆI LIMUN 2010 Ne o
2 DOMAĆI ČETRUN-DOMAĆI LIMUN, podloga 2010 Ne o gp
3 PONCIRUS TRIFOLIATA (trolisna divlja pomorandža) 2010 Ne