Sortna lista BiH

<< nazad

Citrusi-Podloge,Citrus fruits rootstock

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 CITRUMELO SWINGLE 4475 2010 Ne
2 CITRUS AURANTIUM L.,GORKA NARANČA 2010 Ne o
3 CITRUS RESHNI HORT. MANDARINA KLEOPATRA 2010 Ne o
4 CITRUS VAL CAMERIANA 2010 Ne o
5 FLAYING DRAGON (Pocirus trifoliata) 2010 Ne
6 PONCIRUS TRIFOLIATA L.RAF.,TROLISNA DIVLJA NARANČA 2010 Ne o
7 RUBIDOUX (Poncirus trifoliata) 2010 Ne
8 TROYER CITRANGE,CITRAŽ 2010 Ne o