Sortna lista BiH

<< nazad

Citrus limon (L.)Burm.F.-Limun,Lemon

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DUBROVAČKI 2010 Ne o
2 EUREKA SRA 4 2010 Ne o
3 KLEOPATRA 2010 Ne
4 LISBON SRA 16 2010 Ne o
5 LISBON SRA 6 2010 Ne o
6 MEYER IMPROVED 2010 Ne o
7 MEYER UCR 2010 Ne o
8 MJESEČAR 2010 Ne o
9 PANACHE 2010 Ne o
10 VILLAFRANCA SRA 17 2010 Ne o
11 VILLAFRANCA SRA 18 2010 Ne o
12 VILLAFRANCA SRA 22 2010 Ne o