Sortna lista BiH

<< nazad

Citrus Hassaku Hort.-Hassaku,Citrus

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 HASSAKU 2010 Ne