Sortna lista BiH

<< nazad

Citrus grandis (L.)Osb.-Šedok,Citrus

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 CITRON 2010 Ne
2 JUBILEJNI 2010 Ne o
3 NATZU-MIKAN 2010 Ne o
4 PONCIRUS TRIFOLIATA L.RAF.,TROLISNA DIVLJA NARANČA, podloga 2010 Ne o