Sortna lista BiH

<< nazad

Citrus grandis (L.)Osb.-Šedok,Citrus

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 CITRON 00.00.2010 Ne
2 JUBILEJNI 00.00.2010 Ne o
3 NATZU-MIKAN 00.00.2010 Ne o
4 PONCIRUS TRIFOLIATA L.RAF.,TROLISNA DIVLJA NARANČA, podloga 00.00.2010 Ne o