Sortna lista BiH

<< nazad

Ceratonia siliqua L.-Rogač,Carob

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 KOMIŠKI 00.00.2010 Ne o
2 KORČULANSKI 00.00.2010 Ne o
3 MEDUNAC 00.00.2010 Ne o
4 PULJIŠKI 00.00.2010 Ne o
5 ROGAČ 00.00.2010 Ne
6 ŠIPANSKI 00.00.2010 Ne o