Sortna lista BiH

<< nazad

Ceratonia siliqua L.-Rogač,Carob

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 KOMIŠKI 2010 Ne o
2 KORČULANSKI 2010 Ne o
3 MEDUNAC 2010 Ne o
4 PULJIŠKI 2010 Ne o
5 ROGAČ 2010 Ne
6 ŠIPANSKI 2010 Ne o