Sortna lista BiH

<< nazad

Cerasus vulgaris Mill.(sin.Prunus cerasusL.)-Višnja,Sour cherry

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 AMARELA 00.00.2010 Ne
2 BELL MONTMORENCY 00.00.2010 Ne o
3 BEUTLSPACHER REXELLE=REKSELE 00.00.2010 Ne o
4 BITOLSKA VIŠNJA 00.00.2010 Ne o
5 ČAČANSKI RUBIN 00.00.2010 Ne s
6 CERASUS FRUTICOSA (PALL.)WORON, podloga 00.00.2010 Ne o gp
7 CERASUS VULGARIS MILL., pogloga 00.00.2010 Ne o gp
8 CIGANYMEGGY 00.00.2010 Ne
9 COLT, podloga 00.00.2010 Ne o
10 CSENGÖDI 00.00.2010 Ne
11 DEBRECEN 00.00.2010 Ne
12 DOMAĆA VIŠNJA I MARASKA-ERDI JULILEUM 00.00.2010 371 Ne o
13 DOUBLEGORSEMKRIEK=GORSEMSKA 00.00.2010 Ne o
14 ERDY JUBILEUM 00.00.2010 Ne
15 ERDY RODNA 00.00.2010 Ne
16 FAVORIT 00.00.2010 Ne
17 GEREMA 00.00.2010 Ne o
18 HEIMANNS KONSERVENWEICHSEL=HAJMANOVA KONZERVNA 00.00.2010 Ne o
19 HEIMANNS RUBINWEICHSEL=HAJMANOV RUBIN 00.00.2010 Ne
20 KANTORJANOŠI 00.00.2010 Ne
21 KELLERIIS 14 00.00.2010 Ne o
22 KELLERIIS 16 00.00.2010 Ne o
23 KORAI PIPAOS 00.00.2010 Ne
24 LARA 00.00.2010 Ne s
25 M-15 00.00.2010 Ne
26 M-172 00.00.2010 398 Ne
27 M-190 00.00.2010 Ne
28 MAJURKA 00.00.2010 Ne o
29 MALIGA EMLEKE 00.00.2010 Ne
30 MALING ELANT 00.00.2010 Ne
31 MAY DUKE=MAJSKA VIŠNJA 00.00.2010 Ne o
32 METEOR 00.00.2010 Ne o
33 METEOR KORI=METEOR RANI 00.00.2010 Ne o
34 NORTH STAR=SJEVERNA ZVIJEZDA 00.00.2010 Ne o
35 OBLAČINSKA 00.00.2010 Ne o
36 PÁNDY IVEGMEGGY=KEREŠKA 00.00.2010 Ne o
37 PRUNUS MAHALEB L.,MAGRIVA=RAŠELJKA, podloga 00.00.2010 Ne o gp,vp
38 RICHOMORENCY 00.00.2010 Ne o
39 SCHATTENMORELLE=LOTOVA 00.00.2010 Ne o
40 SENTEŠKA 00.00.2010 Ne
41 SPANISCHE WEICHSEL=ŠPANJOLSKA VIŠNJA 00.00.2010 Ne o
42 ŠUMADINKA 00.00.2010 Ne s
43 UJFEHERTSKA 00.00.2010 Ne