Sortna lista BiH

<< nazad

Cerasus vulgaris Mill.(sin.Prunus cerasusL.)-Višnja,Sour cherry

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 AMARELA 2010 Ne
2 BELL MONTMORENCY 2010 Ne o
3 BEUTLSPACHER REXELLE=REKSELE 2010 Ne o
4 BITOLSKA VIŠNJA 2010 Ne o
5 ČAČANSKI RUBIN 2010 Ne s
6 CERASUS FRUTICOSA (PALL.)WORON, podloga 2010 Ne o gp
7 CERASUS VULGARIS MILL., pogloga 2010 Ne o gp
8 CIGANYMEGGY 2010 Ne
9 COLT, podloga 2010 Ne o
10 CSENGÖDI 2010 Ne
11 DEBRECEN 2010 Ne
12 DOMAĆA VIŠNJA I MARASKA-ERDI JULILEUM 2010 371 Ne o
13 DOUBLEGORSEMKRIEK=GORSEMSKA 2010 Ne o
14 ERDY JUBILEUM 2010 Ne
15 ERDY RODNA 2010 Ne
16 FAVORIT 2010 Ne
17 GEREMA 2010 Ne o
18 HEIMANNS KONSERVENWEICHSEL=HAJMANOVA KONZERVNA 2010 Ne o
19 HEIMANNS RUBINWEICHSEL=HAJMANOV RUBIN 2010 Ne
20 KANTORJANOŠI 2010 Ne
21 KELLERIIS 14 2010 Ne o
22 KELLERIIS 16 2010 Ne o
23 KORAI PIPAOS 2010 Ne
24 LARA 2010 Ne s
25 M-15 2010 Ne
26 M-172 2010 398 Ne
27 M-190 2010 Ne
28 MAJURKA 2010 Ne o
29 MALIGA EMLEKE 2010 Ne
30 MALING ELANT 2010 Ne
31 MAY DUKE=MAJSKA VIŠNJA 2010 Ne o
32 METEOR 2010 Ne o
33 METEOR KORI=METEOR RANI 2010 Ne o
34 NORTH STAR=SJEVERNA ZVIJEZDA 2010 Ne o
35 OBLAČINSKA 2010 Ne o
36 PÁNDY IVEGMEGGY=KEREŠKA 2010 Ne o
37 PRUNUS MAHALEB L.,MAGRIVA=RAŠELJKA, podloga 2010 Ne o gp,vp
38 RICHOMORENCY 2010 Ne o
39 SCHATTENMORELLE=LOTOVA 2010 Ne o
40 SENTEŠKA 2010 Ne
41 SPANISCHE WEICHSEL=ŠPANJOLSKA VIŠNJA 2010 Ne o
42 ŠUMADINKA 2010 Ne s
43 UJFEHERTSKA 2010 Ne