Sortna lista BiH

<< nazad

Actinidia Lindl.chinensis Planch.-Aktinidija,kivi-kiwifruit

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 ABBOTT 00.00.2010 Ne gp
2 BRUNO 00.00.2010 Ne o
3 FEME 00.00.2010 Ne o gp,vp
4 HAYWARD 00.00.2010 Ne
5 MATUA=MALE ČIKO-OPRAŠIVAČ SAMO ZA HAYWARD 00.00.2010 Ne
6 MONTY 00.00.2010 Ne
7 TAMORI-Oprašivač za Hayward 00.00.2010 Ne