Sortna lista BiH

<< nazad

Vitis vinifera L.-Vinova loza,podloge,Grapevine stocks

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BERLANDIERI X RIPARIA 125 AA 2010 Ne o
2 BERLANDIERI X RIPARIA BINOVA 2011 Ne
3 BERLANDIERI X RIPARIA 125 AA- KLON 1 Gm 2010 Ne o
4 BERLANDIERI X RIPARIA 420 A 2010 Ne o
5 BERLANDIERI X RIPARIA CRACIUNEL 2 2010 Ne o
6 BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5 B- KLON 259 2011 670 Ne
7 BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5 BB 2010 Ne s
8 BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5 BB- KLON 11 OP 2010 902 Ne o
9 BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5 BB- KLON 114 2010 796 Ne s
10 BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5 BB- KLON 13-45-5 2010 Ne s
11 BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5 BB- KLON 48 WE 2010 920 Ne s
12 BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5 BB- KLON 5 Gm 2010 793 Ne s
13 BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5 BB- KLON AU 1 2010 791 Ne s
14 BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5 BB- KLON ISV 1 2010 814 Ne s
15 BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5 BB- KLON K 11 DONNINELLI 2010 913 Ne s
16 BERLANDIERI X RIPARIA KOBER 5 BB- KLON WU 137 2010 792 Ne s
17 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM) 2010 Ne s
18 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON 102 2010 670 Ne s
19 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON 31 OP 2010 875 Ne
20 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON 47 (47GM) 2010 730 Ne s
21 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON 5 2010 670 Ne s
22 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON 60 Gm 2010 793 Ne s
23 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON 62 2010 797 Ne s
24 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON 73 2010 818 Ne s
25 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON 74 2010 911 Ne o
26 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON 762 2010 796 Ne s
27 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON ISV VCR 6 2010 789 Ne o
28 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON S 36 DONNINELLI 2010 913 Ne o
29 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON WU 102 2010 797 Ne s
30 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON WU 18 2010 797 Ne s
31 BERLANDIERI X RIPARIA S.O.4 (OPENHEIM)- KLON WU 2 2010 797 Ne
32 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 5 C 2010 Ne o
33 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 5 C- KLON 12 2010 Ne o
34 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 5 C- KLON 21 2010 Ne o
35 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 5 C- KLON 280 2010 670 Ne o
36 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 5 C- KLON 3 2010 Ne o
37 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 5 C- KLON 4 2010 Ne o
38 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 5 C- KLON 45 2010 Ne o
39 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 5 C- KLON 6 2010 Ne
40 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 5 C- KLON G-52 2010 730 Ne o
41 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 5 C- KLON K.20 2010 843 Ne o
42 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 8 B 2010 Ne
43 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 8 B SELEKCIJA COSMO 2010 Ne o
44 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI 8 B- KLON 349/7 2010 Ne o
45 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI-KOBER 5 BB CR.2 2010 Ne o
46 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI-KOBER 5 BB CR.2- KLON 384 2010 670 Ne s
47 BERLANDIERI X RIPARIA TELEKI-KOBER 5 BB CR.2- KLON K.18 2010 843 Ne o
48 BERLANDIERI X RIPARIA V-M 2010 Ne s
49 BERLANDIERI X RIPARIA VI-M 2010 Ne s
50 BERLANDIERI X RUPESTRIS PAULSEN 1103 2010 Ne
51 BERLANDIERI X RUPESTRIS PAULSEN 1103- KLON 1050 2010 670 Ne s
52 BERLANDIERI X RUPESTRIS PAULSEN 1103- KLON 54 2010 815 Ne
53 BERLANDIERI X RUPESTRIS PAULSEN 1103- KLON 768 2010 810 Ne o
54 BERLANDIERI X RUPESTRIS PAULSEN 1103- KLON D 212 2010 777 Ne s
55 BERLANDIERI X RUPESTRIS PAULSEN 1103- KLON P 48 DONNINELLI 2010 913 Ne
56 BERLANDIERI X RUPESTRIS PAULSEN 775 2010 Ne s
57 BERLANDIERI X RUPESTRIS PAULSEN 779 2010 Ne o
58 BERLANDIERI X RUPESTRIS RICHTER (RIHTER) 110 2010 Ne o
59 BERLANDIERI X RUPESTRIS RICHTER (RIHTER) 110- KLON VCR 114 2010 786 Ne s
60 BERLANDIERI X RUPESTRIS RICHTER (RIHTER) 110- KLON VCR 151 2010 898 Ne s
61 BERLANDIERI X RUPESTRIS RICHTER (RIHTER) 110- KLON VCR 152 2010 898 Ne s
62 BERLANDIERI X RUPESTRIS RICHTER (RIHTER) 99 2010 Ne
63 BERLANDIERI X RUPESTRIS RUGGERI (RUĐERU) 140- KLON 265 2010 810 Ne s
64 BINOVA 2010 Ne s
65 BORNER (Cinerea x riparia) 2010 Ne s
66 CHASSELAS X BERLANDIERI 41 B 2010 Ne
67 CHASSELAS X BERLANDIERI 41 B- KLON 194 2010 796 Ne o
68 CHASSELAS X BERLANDIERI 41 B- KLON ISV 1 2010 814 Ne o
69 CODIFOLLA 44-53 MALEGUE 2010 Ne
70 FERCAL 2010 Ne o
71 FERCAL (Berlandieri x Colombard)x 333 EM 2010 Ne
72 MOURVEDER X RUPESTRIS 1202 X RIPARIA 196/17 2010 Ne
73 RIPARIA GRAND GLABRE X RUPESTRIS DU LOT X CORDIFOLLA 44-53 MALEGUE 2010 Ne
74 RIPARIA PORTALIS 2010 Ne
75 RIPARIA X BERLANDIERI 161-49 COUDERC 2011 Ne
76 RIPARIA x RUPESTRIS 101-14 MG 2011 Ne o
77 RIPARIA X RUPESTRIS 3306 COUDERC 2010 Ne o
78 RIPARIA X RUPESTRIS 3309 COUDERC 2010 Ne
79 RIPARIA X RUPESTRIS SCHWARZMANN 2010 Ne
80 SELEKCIJA COSMO 2010 Ne o
81 V.VINIFERA X BERLANDIERI:CHASSELAS X BERLANDIERI 41B (ŠASLA X BERLANDIERI 41 B) 2010 Ne o
82 VITIS RIPARIA:RIPARIA GLOIRE=RIPARIA PORTALIS,RIPARIA GLOIRE DE MONTPELLIER 2010 Ne
83 VITIS RUPESTRIS:RUPESTRIS DU LOT 2010 Ne