Sortna lista BiH

<< nazad

Sorgum vulgare Pers.var.tachnicum (Körn)-Snowden,sirak metlaš

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 BAČKI BISER 00.00.2010 Ne
2 HYBAR 456 00.00.2010 Ne
3 JANTAR 00.00.2010 Ne
4 JUMAK 00.00.2010 Ne
5 NEOPLANTA 00.00.2010 Ne
6 PANONIA 00.00.2010 Ne
7 REKORD 00.00.2010 Ne
8 SAVA 00.00.2010 Ne
9 TISA 00.00.2010 Ne