Sortna lista BiH

<< nazad

Poa compressa L.-Vlasnjača stisnuta/Livadarka spoljoštena-Canada bluegrass

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 HEKLA 00.00.2010 927 Ne s
2 REUBENS 00.00.2010 324 Ne s