Sortna lista BiH

<< nazad

Poa compressa L.-Vlasnjača stisnuta/Livadarka spoljoštena-Canada bluegrass

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 HEKLA 2010 927 Ne s
2 REUBENS 2010 324 Ne s