Sortna lista BiH

<< nazad

Dichondra repens J.R.Forst &G.Forst-Dihondra

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DIHONDRA 2010 948 Ne s ukrasna