Sortna lista BiH

<< nazad

Bromus inermis Leyss.-Stoklasa bezosata-Smooth brome

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ANTO=ANTOINSKA 0 Ne o
2 MANCHAR 2010 222 Ne