Sortna lista BiH

<< nazad

Astragalus cicer L.(sin A.vesicarius L.Lam.)-Kozinac graholiki,Chinese milk vetch

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 LUTANA 2010 182 Ne s