Sortna lista BiH

<< nazad

Agropyron riparium L.-Pirika priobalna,Bent

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 SODAR 2010 324 Ne s