Sortna lista BiH

<< nazad

Agropyron elongatum (Host.) P.Beauv.-Pirika produžena/pirevina visoka/-Bent

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 ALKAR 2010 222 Ne s