Sortna lista BiH

<< nazad

Agropyron elongatum (Host.) P.Beauv.-Pirika produžena/pirevina visoka/-Bent

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 ALKAR 00.00.2010 222 Ne s