Sortna lista BiH

<< nazad

Agropyron dasyslachyum (Hook.)Scribn.-Pirika/Pirevina/debelo klasa,Bent

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 CRITANA 2010 324 Ne s