Sortna lista BiH

<< nazad

Vicia vilosa Roth-Grahorica ozima/Kosmata grahorica/maljava grahorica,Hairy vetch

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 IGMAN*** 2010 1040 Ne
2 K-10 2010 365 Ne o R
3 KRUŠEVAČKA-10 2011 Ne
4 MORAVA 2010 390 Ne s
5 NEOPLANTA 2020 2030 390 2017 4 Ne s o PU
6 NS VIOLETA 2010 Ne s
7 NS-VILOZA 2010 390 Ne s o
8 PERLA 2010 390 Ne s j
9 POPPELSDORFER 2010 Ne o
10 RATARKA 2010 42 Ne s
11 TARA 2010 390 Ne s o
12 WINTERNÄCHE 2010 Ne s