Sortna lista BiH

<< nazad

Vicia pannonica Crantz-Panonska grahorica

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 PANONKA 2010 390 Ne s