Sortna lista BiH

<< nazad

Trifolium subterraneum L.-Podzemna djetelina

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 NUBA 2010 Ne o