Sortna lista BiH

<< nazad

Trifolium pratense L.-Djetelina crvena,Red clover

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 AMOS 2010 779 Ne
2 ASTUR 2010 79 Ne s
3 AVALA 2010 390 Ne
4 DIANA 2010 212 Ne s
5 FLAMANDE 2010 Ne s
6 GARANT 2017 93 2030 24 Ne s
7 GLOBAL 2011 Ne s
8 KOLUBARA 2010 390 Ne o
9 KRUŠEVAČKA-17(K-17) 2010 365 Ne s R
10 KRUŠEVAČKA-27 4n 2010 Ne s
11 KRUŠEVAČKA-3 2010 Ne s
12 KRUŠEVAČKA-38 2010 365 Ne s
13 KRUŠEVAČKA-39 2010 365 Ne s
14 KRUŠEVAČKA-9 2010 Ne o
15 KVARTA 2011 Ne s
16 LERO 2010 1016 Ne s
17 MARINA 2010 367 Ne s
18 MARINO 2010 328 Ne
19 NADA 2010 Ne s
20 NIKE 2010 121 Ne s
21 NS PETNICA 2017 2007 2001 4 Ne s
22 NS SANA 2017 2007 2001 4 Ne s
23 PERENTA 2010 328 Ne s
24 POLJANKA 2010 42 Ne s
25 PUMA 2010 931 Ne s
26 RAJAH 2010 959 Ne s
27 REICHERSBERGER 2010 Ne s
28 START 2010 166 Ne s
29 TEMARA 2010 927 Ne s
30 ULKA 2010 121 Ne s
31 UNA 2020 2030 390 2017 4 Ne s PU
32 VESNA 2010 959 Ne o
33 VIOLA 2010 703 Ne s R
34 ŽIVA 2010 Ne s