Sortna lista BiH

<< nazad

Trifolium alexandrinum L.-Djetelina aleksandrijska,Egyptian clover

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 LILIBEO 2010 127 Ne s
2 WINNER 2019 2029 2030 24 Ne s