Sortna lista BiH

<< nazad

Poa trivialis L.–Vlasnjača obična/Livadarka obična Rough stalked meadow-grass

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DASAS 2010 959 Ne s
2 POLIS 2010 931 Ne s