Sortna lista BiH

<< nazad

Poa nemoralis L.-Vlasnjača šumska/livadarska šumska,Wood meadowgrass

Br. Sorta Datum i
godina upisa
Datum i
godina obnavljanja
Datum i
godina brisanja
Dozvoljeno
trženje do
Oplemenjivač Ovlašteni
zastupnik
Održavalac Podnosilac
zahtjeva
Zaštićena
sorta
Napomene
1 NOVOMBRA 00.00.2010 190 Ne
2 SHADOW 00.00.2010 927 Ne