Sortna lista BiH

<< nazad

Poa nemoralis L.-Vlasnjača šumska/livadarska šumska,Wood meadowgrass

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 NOVOMBRA 2010 190 Ne
2 SHADOW 2010 93 Ne