Sortna lista BiH

<< nazad

Poa annua L.-Vlasnjača jednoljetna/Jednogodišnja livadarka,Annu almeadow grass

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 BOKORA 2010 931 Ne