Sortna lista BiH

<< nazad

Daucus carota L.subsp.sativus (Hoffm.)Hayck-Sočna mrkva

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 LJUBLJANSKA STOČNA MRKVA 2010 Ne
2 OSIJEČKA ŽUTA 2010 Ne