Sortna lista BiH

<< nazad

Cucurbita pepo L.-Stočna tikva

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DOMAĆA KRUPNOPLODNA TIKVA 2010 Ne o
2 DOMAĆA TVRDOKORA TIKVA 2010 Ne o