Sortna lista BiH

<< nazad

Brassica rapa L.var.rapa (L.)Thell-Repa ugarnjaca

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 KRANJSKA OKRUGLA REPA 2010 Ne s
2 VARAŽDINSKA BELA REPA 2010 Ne s