Sortna lista BiH

<< nazad

Brrassica napus L.f.biennis Schuhblet Mart.Thell-Krmna repica

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 STARŠKA=STARŠKA KRMNA OGRŠTICA 2010 Ne