Sortna lista BiH

<< nazad

Brassica napus var.bulata L.-Kupusna uljana repica

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 RAVIZZONE DA FORAGGIO 2010 804 Ne