Sortna lista BiH

<< nazad

Alopecurus pratensis L.-Repak livadni,repak lisičji,Meadow foxtail

Br. Sorta Upisni
broj
Godina
upisa
Godina
obnavljanja
Izvor Prijavljivač Održavalac Zaštićena
sorta
Napomene
1 DAN 2010 931 Ne s